Thứ sáu, 29/05/2020 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Git trên Ubuntu 20.04

Các hệ thống kiểm soát version như Git rất cần thiết cho các phương pháp phát triển phần mềm hiện đại. Việc tạo version cho phép bạn theo dõi phần mềm của bạn ở cấp nguồn. Bạn có thể theo dõi các thay đổi, hoàn nguyên về các giai đoạn trước đó và phân nhánh để tạo các version thay thế của file và folder .

Các file của nhiều dự án phần mềm được duy trì trong repository Git và các nền tảng như GitHub, GitLab và Bitbucket giúp tạo điều kiện cho việc chia sẻ và cộng tác dự án phát triển phần mềm.

Trong hướng dẫn này, ta sẽ giới thiệu cho các bạn cách cài đặt và cấu hình Git trên server Ubuntu 20.04. Ta sẽ giới thiệu cách cài đặt phần mềm theo hai cách khác nhau: qua trình quản lý gói tích hợp và qua nguồn . Mỗi cách tiếp cận này đều có những lợi ích riêng tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn.

Yêu cầu

Bạn cần một server Ubuntu 20.04 với account superuser không phải root.

Để cài đặt điều này, bạn có thể làm theo Hướng dẫn Cài đặt Server Ban đầu cho Ubuntu 20.04 của ta .

Với server và user của bạn đã được cài đặt , bạn đã sẵn sàng để bắt đầu.

Cài đặt Git với các gói mặc định

Tùy chọn cài đặt với các gói mặc định là tốt nhất nếu bạn muốn cài đặt và chạy nhanh với Git, nếu bạn thích version ổn định được sử dụng rộng rãi hoặc nếu bạn không tìm kiếm các chức năng mới nhất có sẵn. Nếu bạn đang tìm kiếm bản phát hành mới nhất , bạn nên chuyển đến phần cài đặt từ nguồn .

Git có thể đã được cài đặt trong server Ubuntu 20.04 của bạn. Bạn có thể xác nhận đây là trường hợp trên server của bạn bằng lệnh sau:

 • git --version

Nếu bạn nhận được kết quả tương tự như sau, thì Git đã được cài đặt.

Output
git version 2.25.1

Nếu đây là trường hợp của bạn, thì bạn có thể chuyển sang cài đặt Git hoặc bạn có thể đọc phần tiếp theo về cách cài đặt từ nguồn nếu bạn cần một version cập nhật hơn.

Tuy nhiên, nếu bạn không nhận được số version Git, bạn có thể cài đặt nó với trình quản lý gói mặc định Ubuntu APT.

Đầu tiên, sử dụng các công cụ quản lý gói apt để cập nhật index gói local của bạn.

 • sudo apt update

Sau khi cập nhật xong, bạn có thể cài đặt Git:

 • sudo apt install git

Bạn có thể xác nhận bạn đã cài đặt Git đúng cách bằng cách chạy lệnh sau và kiểm tra xem bạn có nhận được kết quả phù hợp hay không.

 • git --version
Output
git version 2.25.1

Với Git đã được cài đặt thành công, bây giờ bạn có thể chuyển sang phần Cài đặt Git của hướng dẫn này để hoàn tất cài đặt của bạn .

Cài đặt Git từ Nguồn

Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp cài đặt Git linh hoạt hơn, bạn có thể cần biên dịch phần mềm từ nguồn mà ta sẽ giới thiệu trong phần này. Điều này mất nhiều thời gian hơn và sẽ không được duy trì thông qua trình quản lý gói của bạn, nhưng nó sẽ cho phép bạn download bản phát hành mới nhất và sẽ cho phép bạn kiểm soát tốt hơn các tùy chọn bạn đưa vào nếu bạn muốn thực hiện các tùy chỉnh.

Xác minh version Git hiện được cài đặt trên server :

 • git --version

Nếu Git được cài đặt, bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như sau:

Output
git version 2.25.1

Trước khi bắt đầu, bạn cần cài đặt phần mềm mà Git phụ thuộc vào. Tất cả đều có sẵn trong repository lưu trữ mặc định, vì vậy ta có thể cập nhật index gói local của bạn và sau đó cài đặt các gói có liên quan.

 • sudo apt update
 • sudo apt install libz-dev libssl-dev libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext cmake gcc

Sau khi bạn đã cài đặt các phụ thuộc cần thiết, hãy tạo một folder tạm thời và chuyển vào đó. Đây là nơi ta sẽ download Git tarball của ta .

 • mkdir tmp
 • cd /tmp

Từ trang web của dự án Git , ta có thể chuyển đến danh sách tarball có sẵn tại https://mirrors.edge.kernel.org/pub/software/scm/git/ và download version bạn muốn. Tại thời điểm viết bài, version mới nhất là 2.26.2, vì vậy ta sẽ download version đó cho mục đích demo . Ta sẽ sử dụng curl và xuất file ta download git.tar.gz

 • curl -o git.tar.gz https://mirrors.edge.kernel.org/pub/software/scm/git/git-2.26.2.tar.gz

Extract file tarball đã nén:

 • tar -zxf git.tar.gz

Tiếp theo, chuyển vào folder Git mới:

 • cd git-*

Bây giờ, bạn có thể tạo gói và cài đặt nó bằng lệnh hai lệnh sau:

 • make prefix=/usr/local all
 • sudo make prefix=/usr/local install

Bây giờ, hãy thay thế quá trình shell để version Git ta vừa cài đặt sẽ được sử dụng:

 • exec bash

Sau khi hoàn tất, bạn có thể chắc chắn rằng quá trình cài đặt của bạn đã thành công bằng cách kiểm tra version .

 • git --version
Output
git version 2.26.2

Với Git được cài đặt thành công, bây giờ bạn có thể hoàn tất cài đặt của bạn .

Cài đặt Git

Sau khi hài lòng với version Git của bạn , bạn nên cấu hình Git để các thông báo commit được tạo mà bạn thực hiện sẽ chứa thông tin chính xác của bạn và hỗ trợ bạn khi bạn xây dựng dự án phần mềm của bạn .

Cấu hình có thể đạt được bằng cách sử dụng git config . Cụ thể, ta cần cung cấp tên và địa chỉ email của bạn vì Git nhúng thông tin này vào mỗi commit mà ta thực hiện. Ta có thể tiếp tục và thêm thông tin này bằng lệnh :

 • git config --global user.name "Your Name"
 • git config --global user.email "youremail@domain.com"

Ta có thể hiển thị tất cả các mục cấu hình đã được cài đặt bằng lệnh :

 • git config --list
Output
user.name=Your Name user.email=youremail@domain.com ...

Thông tin bạn nhập được lưu trữ trong file cấu hình Git của bạn, bạn có thể tùy chọn chỉnh sửa bằng tay với editor mà bạn chọn như thế này ( ta sẽ sử dụng nano):

 • nano ~/.gitconfig
~ / .gitconfig nội dung
[user]  name = Your Name  email = youremail@domain.com 

Nhấn CTRLX , sau đó nhấn Y rồi ENTER để thoát khỏi editor .

Có nhiều tùy chọn khác mà bạn có thể đặt, nhưng đây là hai tùy chọn thiết yếu cần thiết. Nếu bạn bỏ qua bước này, bạn có thể sẽ thấy các cảnh báo khi bạn commit với Git. Điều này làm cho bạn nhiều công việc hơn vì sau đó bạn sẽ phải sửa đổi các commit mà bạn đã thực hiện với thông tin đã sửa.

Kết luận

Đến đây bạn đã cài đặt Git và sẵn sàng sử dụng trên hệ thống của bạn .

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Git, hãy xem các bài viết và loạt bài sau:


Tags:

Các tin liên quan

Cách cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu 18.04
2020-05-28
Cách lấy chứng chỉ Let's Encrypt sử dụng xác thực DNS với acme-dns-certbot trên Ubuntu 18.04
2020-05-28
Cách cài đặt và bảo mật Grafana trên Ubuntu 20.04
2020-05-28
Cách cài đặt và cấu hình Postfix trên Ubuntu 20.04
2020-05-21
Cách cài đặt Composer trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
2020-05-19
Cách cài đặt R trên Ubuntu 20.04 [Khởi động nhanh]
2020-05-19
Cách cài đặt và cấu hình Nextcloud trên Ubuntu 20.04
2020-05-18
Cách cài đặt và cấu hình Ansible trên Ubuntu 20.04
2020-05-15
Cách cài đặt R trên Ubuntu 18.04 [Khởi động nhanh]
2020-05-14
Cách thiết lập NFS Mount trên Ubuntu 20.04
2020-05-14