Thứ ba, 19/05/2020 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Phân phối Python Anaconda trên Ubuntu 20.04 [Khởi động nhanh]

Anaconda là trình quản lý gói open-souce , trình quản lý môi trường và phân phối ngôn ngữ lập trình Python và R.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt version Python 3 của Anaconda trên server Ubuntu 20.04. Để có version chi tiết hơn của hướng dẫn này, với các giải thích kỹ hơn về từng bước, vui lòng tham khảo Cách cài đặt Phân phối Python Anaconda trên Ubuntu 20.04 .

Bước 1 - Download version mới nhất của Anaconda

Từ trình duyệt web, hãy tìm version mới nhất của Anaconda cho Python 3 tại trang Download Anaconda :

https://www.anaconda.com/distribution/ 

Tại thời điểm viết bài, version mới nhất là 2020.02, nhưng bạn nên sử dụng version ổn định hơn nếu có.

Bước 2 - Download tập lệnh Anaconda Bash

Thay đổi thành /tmp trên server Ubuntu 20.04 của bạn với quyền là user không phải root có quyền sudo .

  • cd /tmp

Sử dụng curl để download liên kết mà bạn đã sao chép từ trang web Anaconda. Ta sẽ xuất nó ra một file có tên là anaconda.sh để sử dụng nhanh hơn.

  • curl https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2020.02-Linux-x86_64.sh --output anaconda.sh

Bước 3 - Xác minh tính toàn vẹn dữ liệu của trình cài đặt

Bây giờ ta có thể xác minh tính toàn vẹn dữ liệu của trình cài đặt bằng xác minh băm mật mã thông qua tổng kiểm tra SHA-256 và tập lệnh mà ta đặt tên là anaconda.sh .

  • sha256sum anaconda.sh
Output
2b9f088b2022edb474915d9f69a803d6449d5fdb4c303041f60ac4aefcc208bb anaconda.sh

Bạn nên kiểm tra kết quả kết quả với các hàm băm có sẵn tại Anaconda với Python 3 trên trang Linux 64-bit để biết version Anaconda thích hợp của bạn.

Bước 4 - Chạy tập lệnh Anaconda

  • bash anaconda.sh

Bạn sẽ nhận được kết quả sau để xem lại thỏa thuận cấp phép bằng cách nhấn ENTER cho đến khi bạn đạt đến cuối.

Output
Welcome to Anaconda3 2020.02 In order to continue the installation process, please review the license agreement. Please, press ENTER to continue >>>

Khi bạn đến cuối giấy phép, hãy nhập yes miễn là bạn đồng ý với giấy phép để hoàn tất cài đặt.

Bước 5 - Hoàn tất quá trình cài đặt

Chọn vị trí cài đặt của bạn hoặc nhấn ENTER để chấp nhận vị trí mặc định.

Output
Anaconda3 will now be installed into this location: /home/sammy/anaconda3 - Press ENTER to confirm the location - Press CTRL-C to abort the installation - Or specify a different location below [/home/sammy/anaconda3] >>>

Đến đây, quá trình cài đặt sẽ tiếp tục. Lưu ý có thể mất một thời gian.

Bước 6 - Lựa chọn các tùy chọn

Sau khi cài đặt xong, bạn sẽ nhận được kết quả sau:

Output
... installation finished. Do you wish the installer to initialize Anaconda3 by running conda init? [yes|no] [no] >>>

Nhập yes để bạn có thể khởi tạo Anaconda3. Bạn sẽ nhận được một số kết quả cho biết các thay đổi được thực hiện trong các folder khác nhau cùng với lời cảm ơn bạn đã cài đặt Anaconda.

Bước 7 - Kích hoạt cài đặt

Đến đây bạn có thể kích hoạt cài đặt bằng cách tìm nguồn cung cấp file ~/.bashrc :

  • source ~/.bashrc

Khi bạn đã làm điều đó, bạn sẽ được đưa vào môi trường lập trình base mặc định.

Bước 8 - Kiểm tra cài đặt

Sử dụng lệnh conda để kiểm tra cài đặt và kích hoạt:

  • conda list

Bạn sẽ nhận được kết quả của tất cả các gói bạn có thông qua cài đặt Anaconda:

Bước 9 - Cài đặt môi trường Anaconda

Cách tốt nhất là tạo môi trường mới cho mỗi dự án của bạn. Để tạo một môi trường Python 3 được gọi là my_env , cú pháp như sau:

  • conda create --name my_env python=3

Nhấn y để xác minh cài đặt .

Bạn có thể kích hoạt môi trường mới của bạn bằng lệnh như sau:

  • conda activate my_env

Với môi trường của bạn được kích hoạt, tiền tố dấu nhắc lệnh của bạn sẽ phản ánh rằng bạn không còn ở trong môi trường base , mà ở trong môi trường mới mà bạn vừa tạo.

Khi đã sẵn sàng hủy kích hoạt môi trường Anaconda của bạn , bạn có thể thực hiện bằng cách nhập:

  • conda deactivate

Dưới đây là các liên kết đến các hướng dẫn chi tiết hơn có liên quan đến hướng dẫn này:


Tags:

Các tin liên quan

Cách thiết lập notebook Jupyter với Python 3 trên Ubuntu 20.04 và Kết nối qua Đường hầm SSH
2020-05-19
Cách cài đặt Phân phối Python Anaconda trên Ubuntu 20.04
2020-05-06
Cách cài đặt Python 3 và thiết lập môi trường lập trình trên server Ubuntu 20.04
2020-04-24
Cách cài đặt Python 3 và thiết lập môi trường lập trình trên server Ubuntu 18.04
2020-04-24
Cách cài đặt Python 3 và thiết lập môi trường lập trình trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
2020-04-24
Cách cài đặt Python 3 và thiết lập môi trường lập trình trên Ubuntu 18.04 [Quickstart]
2020-04-24
Cách cài đặt Python 3 và thiết lập môi trường lập trình trên CentOS 8
2020-04-10
Cách bắt đầu với Python trong Visual Studio Code
2020-04-09
Cách bắt đầu với Thư viện yêu cầu bằng Python
2020-01-29
Cách quản lý Python với Pyenv và Direnv
2019-12-12