Thứ hai, 17/08/2020 | 00:00 GMT+7

Cách di chuyển dữ liệu Redis sang dịch vụ database bởi DigitalOcean

Khi muốn di chuyển dữ liệu từ version Redis này sang version Redis khác, có một số phương pháp mà người ta có thể sử dụng, chẳng hạn như sao chép hoặc chụp nhanh . Tuy nhiên, quá trình di chuyển có thể phức tạp hơn khi bạn chuyển dữ liệu sang version Redis do nhà cung cấp cloud quản lý , vì dịch vụdatabase thường giới hạn mức độ kiểm soát của bạn đối với cấu hình của database .

Nội dung này đã cũ, có thể không phù hợp với các phần mềm hiện tại

Tags:

Các tin liên quan

Cách kết nối với Phiên bản Redis được Quản lý qua TLS với Stunnel và redis-cli
2020-08-12
Cách kết nối với database Redis
2020-06-26
Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 20.04
2020-05-01
Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
2020-05-01
Cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 18.04
2020-04-30
Cách di chuyển dữ liệu Redis với sao chép trên Ubuntu 18.04
2019-12-04
Cách thêm Sidekiq và Redis vào ứng dụng Ruby on Rails
2019-11-22
Cách quản lý các bộ được sắp xếp trong Redis
2019-11-22
Cách hết hạn khóa trong Redis
2019-10-08
Cách quản lý bản sao và khách hàng trong Redis
2019-10-08
Cách thực hiện giao dịch trong Redis
2019-10-01