Cách cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên VPS CentOS 6.4
Nhiều trang web và ứng dụng yêu cầu database để lưu trữ và quản lý các bộ thông tin lớn. MySQL và MariaDB là các hệ quản trị database phổ biến vì tính linh hoạt, mạnh mẽ và phổ biến của chúng.
2013-10-09

Cách cài đặt Git trên VPS CentOS 6.4
Git là một hệ thống kiểm soát version phân tán, open-souce được phát triển bởi Linus Torvalds, người tạo ra Linux. Nó có tính năng phân nhánh và hợp nhất tầm thường, khả năng quản lý nhiều repository từ xa cho một dự án duy nhất và phát triển thực sự phân tán.
2013-10-08

Cách sử dụng Tìm và Định vị để Tìm kiếm Tệp trên VPS Linux
Một vấn đề mà user gặp phải khi lần đầu tiên xử lý một máy Linux là làm thế nào để tìm thấy các file họ đang tìm kiếm.
2013-09-27

Cách biên dịch Nginx từ Nguồn trên VPS CentOS 6.4 x64
nginx được phát âm là “engine x” là một server Reverse Proxy và HTTP, cũng như một server proxy thư.
2013-09-23

Cách biên dịch Nginx từ Nguồn trên VPS CentOS 6.4 x64
nginx được phát âm là “engine x” là một server Reverse Proxy và HTTP, cũng như một server proxy thư.
2013-09-23

Cách sử dụng tính năng trùng lặp với GPG để tự động hóa an toàn các bản backup trên Ubuntu
Tính năng trùng lặp là một chương trình backup local và từ xa linh hoạt có thể triển khai một số giao thức truyền và các giải pháp lưu trữ của bên thứ ba.
2013-09-19

Cách sử dụng ps, kill và hay để quản lý các tiến trình trong Linux
Server Linux, giống như bất kỳ máy tính nào khác mà bạn có thể quen thuộc, chạy các ứng dụng. Đối với máy tính, chúng được coi là "quy trình".
2013-09-06

Cách cài đặt Linux, Lighttpd, MySQL và PHP5 (LLMP Stack) trên CentOS 6
Lighttpd là một web server open-souce ban đầu được viết bởi Jan Kneschke để thay thế cho Apache, nó có bộ nhớ thấp và nhiều trang web như YouTube và Wikimedia chạy các server Lighttpd.
2013-08-30

Cách backup database PostgreSQL trên VPS Ubuntu
PostgreSQL là một hệ quản trị database hiện đại. Nó thường được sử dụng để lưu trữ và thao tác thông tin liên quan đến các trang web và ứng dụng. Như với bất kỳ loại dữ liệu có giá trị nào, điều quan trọng là phải thực hiện một kế hoạch backup để bảo vệ khỏi mất mát dữ liệu. Hướng dẫn này sẽ trình bày một số cách thực tế mà bạn có thể backup dữ liệu PostgreSQL của bạn .
2013-08-28

Cách bắt đầu với Jekyll trên VPS Ubuntu
Jekyll là một trình tạo trang tĩnh đơn giản. Nó đưa các trang vào trong Markdown, Dệt may, Chất lỏng, HTML và CSS và xuất ra các trang HTML tĩnh hoàn chỉnh. Jekyll hoạt động tốt với GitHub Pages , nhưng có một số hạn chế - ví dụ: nó không đặc biệt dễ làm việc với các plugin . Vì vậy, lưu trữ một trang web Jekyll trên VPS của bạn có thể là một ý tưởng hay. Làm như vậy là dễ dàng!
2013-08-28

... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Show 1176 - 1200 of 1324